Nasz nowy Żłobek Integracyjny AMISIOWA KRAINA DZIECKA II już od września w Zduńskiej Woli

Nasz nowy Żłobek AMISIOWA KRAINA DZIECKA II już od września w Zduńskiej Woli

Drodzy Rodzice już od 01 lipca rusza rekrutacja do projektu „AMISIOWA KRAINA DZIECKA II”

Żłobek Integracyjny w Zduńskiej Woli

 

PROJEKT – AMISIOWA KRAINA DZIECKA II

Numer projektu:  RPLD.10.01.00-10-B009/18

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ADRES Żłobka – Zduńska Wola:
ul. Tischnera 45, Zduńska Wola,

e-mail: zlobekami.sieradz@wp.pl

adres Facebook: https://www.facebook.com

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub utrzymaniem zatrudnienia lub uzyskaniem zatrudnienia 26 rodziców/opiekunów, które uczą się, pracują lub zamieszkują województwo łódzkie powiat zduńskowolski

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celu szczegółowego zapewnienie opieki dla dzieci w ramach utworzonych 26 miejsc opieki żłobkowej dzieci od 12 miesiąca do 3 lat, również w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową stanowią osób powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze
względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, osoby które nie wróciły na rynek pracy po okresie urodzenia dziecka) jak również osoby pracujące które dzięki udziałowi w projekcie utrzymały
zatrudnienie. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 26 osób (24K) i 2(M) niezależnie od wieku wykształcenia i stanu zdrowia z pow zduńskowolskiego. W tym: 22 osób pracujących i 4 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

 

W ramach pobytu będzie zapewniona właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną poprzez prowadzenie zaj. zabawowych z elementami edukacji,z uwzgl. indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć edukacyjnych, uwzględ. rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku.

Żłobek AMIsiowa Kraina Dziecka to miejsce wszechstronnego rozwoju małego dziecka. Integralnie wiążemy zadania z różnych obszarów edukacji dla efektywnego i skutecznego stymulowania ogólnego rozwoju każdego dziecka. Jesteśmy otwarci na jego potrzeby.
Systemowe rozpoznawanie przez Żłobek AMIsiowa Kraina dziecka możliwości psychicznych i potrzeb rozwojowych dzieci pozwala na dostosowanie zajęć zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami, co sprzyja osiągnięciom dzieci. Szeroki wachlarz zajęć oraz indywidualne wsparcie każdego dziecka wdraża je do samodzielności, sprzyja zaangażowaniu oraz inicjowaniu działań na rzecz własnego rozwoju.Rodzinna i przyjazna atmosfera,wyśmienita kuchnia oraz kameralny Żłobek stymuluje rozwój dzieci oraz zaspakaja poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia dodatkowe prowadzone to:

1 Gimnastyka korekcyjna
2 Rytmika
3 Dogoterapia
4 Elementy Integracji sensoryczna
5 zajęcia z logopedą
6 Sala Doświad świata
7 Senoplastyka
8 Zabawy z angielskim

 

Koszt pobytu dziecka wraz z wyżywienie z terenu miasta Zduńska Wola to 100zł, dla dzieci z terenu powiatu zduńskowolskiego poza granicami miasta koszt 350zł.

 

Dokumenty będą do pobrania od 27.6. na stronie internetowej i w biurze projektu

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 1.7.2019 od godz 9 przez Panią Dyrektor Żłobka w biurze projektu.

Biuro projektu:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI

ul. Getta Żydowskiego 34

98-220 Zduńska Wola