2019.10.10 Sensoryczna kasza manna

Na kolejnych  zajęciach Sensoplastyki w AMIsiowym żłobku w Zduńskiej Woli dzieci tworzyły mannolinę- masę plastyczną z kaszy mannej. Dzieci pobudzały swoje zmysły  poprzez tworzenie masy, obserwowały efekt zmieniającego się koloru wody, a potem masy plastycznej. W AMIsiowej Krainie Dziecka lubimy się brudzić

🙂