19.06.2020 Muzykoterapia

Twórczym akcentem zakończymy kolejny tydzień. Na muzykoterapii ciocia Paulina zastosowała elementy arteterapii- malowanie do muzyki. Pozwala ono na swobodne wyrażanie swoich emocji. Dzieci  z intensywnym zaangażowaniem pracowały nad swoim dziełem, pomijając wszelkie blokady emocjonalne. Przy twórczej pracy przypomnieliśmy sobie o kolorach, a podczas całego seansu towarzyszyła nam muzyka klasyczna.