2020.09.04 Rytmika

Dzisiaj na zajęciach rytmiki dzieci przeniosły się w świat kolorowych barw. Podczas zajęć część dzieci poznała ,a inna przypomniała sobie z jakimi instrumentami będziemy pracować w czasie roku żłobkowego. Każde dziecko dokładnie obejrzało instrument , zapoznało się z jego budową oraz prawidłowym zastosowaniem. Relaksacyjna muzyka tle wzmocniła samodzielną zabawę, działanie oraz przyjemność z niej. Dzieci poprzez muzykę kształtują pamięć, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze: od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie do ocen estetycznych. Inne funkcje muzyki związane są z rozwojem samodzielności myślenia, zaspokajaniem potrzeby ekspresji, jak również wpływają na zdolności komunikacyjne. Muzyka tworzy świat przeżyć, kształtuje emocjonalność i wrażliwość u dziecka.