2023.11.09 Polska – Moja ojczyzna

2023.11.09 Polska – Moja ojczyzna
W tym tygodniu grupa Skrzatów rozmawiała o swojej ojczyźnie. Dzieci poznały barwy naszej flagi oraz symbole narodowe. Słuchaliśmy także Mazurka Dąbrowskiego. Natomiast dzisiaj dzieci wykonały pracę plastyczną, odciskając swoje ręce w konturach Polski.