OFERTA

W Żłobkach AMISIOWA KRAINA DZIECKA pracuje wysoko wykwalifikowana kadra z  wykształceniem pedagogicznym oraz z  doświadczeniem w pracy z najmłodszymi. Opiekunki i personel żłobka w swojej pracy kieruje się mottem:

Najważniejsze jest DOBRO DZIECKA, zaspokajanie jego potrzeb
oraz poczucia bezpieczeństwa.

W ramach pobytu dziecka w żłobkach w Zduńskiej Woli i Sieradzu realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe opisane w zakładce o Nas.

 

Oprócz tego:

Higiena i bezpieczeństwo maluszków na co dzień

Zasad higieny należy uczyć dzieci już od najmłodszych lat. Jedną z podstawowych zasad jest mycie rąk. Ten nawyk zwiększa bezpieczeństwo dziecka zapobiegając wielu chorobom. Program ma na celu przedstawienie dzieciom, kiedy należy myć ręce i dlaczego poprzez opowieść  o niewidocznych zarazkach, które wnikając do organizmu powodując różne choroby. Sposobem o przypominaniu maluszkom  o konieczności mycia rąk jest umieszczenie tabliczek informacyjnych, które dzieci w ramach programu sami przygotowują.

Korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddychania i krążenia, który jednocześnie ma ogromne znaczenie dla higieny układu nerwowego i rozwoju ruchowego. Dzieci  w żłobku  często przebywają na powietrzu i uczą się znaczenia świeżego powietrza dla ich zdrowia. Sale żłobka są systematycznie wietrzone, a ogrzane zimową pora powietrze odpowiednio nawilżane. Personel żłobka dba również o odpowiedni strój dla maluszków w zależności od temperatury i pory roku. Dzieci uczą się także odpowiednich zachowań w zależności od pogody i pory roku.

 

Bezpieczeństwo maluszków na co dzień

Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, dlatego bardzo ważne jest, aby od najwcześniejszych lat wyposażyć dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Działania profilaktyczne to:

– Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które mogą  być narażone,

– Modelowanie zachowań odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków,

– Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,

– Edukacja podejmowania właściwych decyzji.

Program myję ząbki

Higiena jamy ustnej dziecka jest niezmiernie ważna. Od najmłodszych lat trzeba uczyć dziecko prawidłowo oraz regularnie szczotkować zęby. Program wiąże się również z wizytą w gabinecie stomatologicznym w celu uświadomienia dzieciom konieczności dbania o zęby, dbania o higienę jamy ustnej , przestrzegania zdrowej diety oraz  zapoznania z pracą stomatologa, z wyposażeniem gabinetu oraz z przeglądem ząbków u dzieci.

 

Program Pożegnanie z Pieluszką

Zamiana pieluszki  na nocnik to duży krok malca w dorosłość. Dziecko potrzebuje wsparcia ze strony rodziców czy opiekunów, choć maluszek stawia go sam. Najlepszy czas na taką naukę zależy od wielu czynników. Należy poczekać na odpowiedni, spokojny moment.  Każde dziecko w innym czasie jest gotowe na pożegnanie z pieluszką. Maluszek dopiero w wieku ok. 2 lat łączy parcie na pęcherz z potrzebą zrobienia siusiu, uczy się zgłaszać swoje potrzeby, różnicować je i kontrolować. Dziecko sygnalizuje, że chce by zmieniono mu pieluchę, albo widać po nim, że zaraz zrobi siusiu – chowając się za firankę, zasłonę lub po prostu kucając.  Warto wtedy zacząć uczyć dziecko korzystania z nocniczka. W porozumieniu oraz współpracy z rodzicami do programu mogą przystąpić dzieci, które ukończył 2 rok życia  i wykazują gotowość przystąpienia  do programu.