PROJEKTY

Projekt MALUCH+ 2021

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 Moduł 4, otrzymało ze środków Budżetu Państwa dofinansowanie:

 • w Żłobku AMIsiowej Krainie Dziecka w Sieradzu przy ul. Warszawskiej 11, w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r., w kwocie 27 360,00 zł, na funkcjonowanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w Żłobku AMIsiowej Krainie Dziecka w Zduńskiej Woli przy ul. Tischnera 45, w okresie od 1.05.2021r. do 31.12.2021r. w kwocie 26 280,00 zł,  na funkcjonowanie 29 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

Dotacja jest przeznaczona na obniżenie miesięcznych opłat za pobyt ponoszonych przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci objętych opieką naszego żłobka.
Miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko objęte opieką to:
• 80,oo zł dla dziecka (z wyłączenie dziecka niepełnosprawnego)
• 500,00 zł dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki

Projekt AMIsiowa Kraina II  (Zduńska Wola)

realizowany w okresie 01.09.2019-30.04.2021

W Żłobku AMIsiowej Krainie Dziecka w Zduńskiej Woli zakończyła się realizacja projektu „AMIsiowa Kraina Dziecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu było umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub utrzymaniem zatrudnienia lub uzyskaniem zatrudnienia 26 rodziców/opiekunów, które uczą się, pracują lub zamieszkują województwo łódzkie powiat zduńskowolski
Cel główny został osiągnięty dzięki realizacji celu szczegółowego zapewnienie opieki dla dzieci w ramach utworzonych 26 miejsc opieki żłobkowej dzieci od 12 miesiąca do 3 lat, również w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami
Poprzez działania projektowe zwiększone zostały szanse na zatrudnienie oraz utrzymanie pracy osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
W ramach pobytu dzieci w żłobku realizowane były zajęcia dodatkowe, które wpływały wszechstronnie na ich rozwój dzieci:
 • Dogoterapia (80godz) Dzieci uczyły się właściwych postaw w stosunku do zwierząt
 • Rytmika  (76godz) Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi
 • Logopeda (76 godz) Dzieci wyrabiały wszechstronną umiejętność mowy
 • Gimnastyka korekcyjna (80godz) Celem zajęć z gimnastyki korekcyjnej było doprowadzenie do pełnej sprawności ruchowej i korekcja wad postawy czy nieprawidłowych wzorców ruchowych
 • Zabawy z angielskim (76godz) Zajęcia pozwalały dzieciom osłuchać się z językiem jak i nauka piosenek
 • Sensoplastyka (80godz)  Poprzez te zajęcia dzieci stymulowały swoje zmysły, ale także rozwijały spontaniczną aktywność
 • Integracja sensoryczna (80 godz) Dzieci przełamywały bariery tudzież  zaburzenia integracji sensorycznej
Należy zauważyć iż rezultatem podejmowanych działań zostało zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej, co umożliwiło łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób. Tym samym projekt (poprzez stworzenie Żłobka) przyczynił się do realizacji wskazanego celu szczegółowego RPO WŁ tj. wzrostu poziomu aktywności zawodowej os. spraw. opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Dodatkowy innowacyjny cel szczegółowy na terenie powiatu to umożliwienie minimum 2 dzieciom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej i normalnym funkcjonowaniu a im rodzicom możliwość powrotu do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub też utrzymanie zatrudnienia
Projekt skierowany do GD z woj. łódzkiego. W przypadku osób fizycznych uczą się/ pracują lub zamieszkują na terenie
powiatu zduńskowolskiego, na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC.
Grupę docelową stanowiły osóby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze
względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, osoby które nie wróciły na rynek
pracy po okresie urodzenia dziecka) jak również osoby pracujące które dzięki udziałowi w projekcie utrzymały
zatrudnienie.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 46 osób (44K) i 2(M) niezależnie od wieku wykształcenia i
stanu zdrowia z powiatu zduńskowolskiego.
Integracyjny charakter placówki został osiągnięty dzięki wsparciu 3 niepełnosprawnych dzieci

 


Projekt AMIsiowa Kraina Dziecka (Sieradz)

realizowany w okresie 01.08.2019-30.09.2020

W Żłobku AMIsiowej Krainie Dziecka w Sieradzu zakończyła się realizacja projektu „AMIsiowa Kraina Dziecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 55 rodziców dzieci do lat 3, którzy dzięki zapewnieniu opieki żłobkowej mogli podjąć pracę, czy też powrócić na swoje poprzednie stanowiska pracy. Pozyskana dotacja pozwoliła nam stworzyć miejsce przyjazne dzieciom, zatrudnić wykfalifikowaną kadrę jak również bogato wyposażyć placówkę w przeróżne pomoce dydaktyczne.

W ramach pobytu dzieci w żłobku realizowane były zajęcia dodatkowe, które wpływały wszechstronnie na ich rozwój dzieci:

 • Na Dogoterapii (70 godz.) dzieci uczyły się właściwych postaw w stosunku do zwierząt, przełamywały lęki
 • na Muzykoterapii (81 godz.) dzieci nauczyły się wyrażać swoje emocje, odreagować napięcie, zrelaksować się
 • na zajęciach Bajkoterapii (84 godz.) rozwijały wyobraźnię i funkcję poznawcze,
 • na Senoplastyce (178 godz.) stymulowały swoje zmysły, ale także rozwijały spontaniczną aktywność
 • na Rehabilitacji (132 godz.)dzieci stymulowały pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych, usprawniały koordynację ruchową, ale także orientację przestrzenną
 • zajęcia z psychologiem (40 godz.) dzieci rozwijały kompetencje społeczne, budowały poczucie własnej wartości oraz kształtowały umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
 • zajęcia z logopedą (169 godz.) dzieci usprawniały narząd mowy, ćwiczyły poprawną wymowę, ale także poszerzały zasób słownictwa
 • poprzez zajęcia na sali doświadczania świata (150 godz.) dzieci mogły wielozmysłowo poznawać różnorodne bodźce, rozwijały spostrzegawczość, uwagę i pamięć sensoryczną;

W AMIsiowej Kranie Dziecka w Sieradzu dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych- opiekuńczo- wychowawczych, podczas których uczyły się wszystkiego o otaczającym ich świecie, współżycia społecznego w grupie, samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych, samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania, używania prawidłowych zwrotów grzecznościowych, dzielenia się przedmiotami, itp. Podczas zajęć wykorzystywaliśmy multimedialne zasoby żłobka tj. magiczny dywan oraz tablicę interaktywną. Podczas pandemii pracowaliśmy zdalnie.

Wspólnie świętowaliśmy urodziny oraz różne święta: te popularne jak: Dzień Niepodległości, Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Taty i Mamy, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Walentynki, Mikołajki, ale także te nietypowe: Dzień Kropki, Dzień Popcornu, Dzień Słonia, Wielki Dzień Pszczół, Dzień Mufinki, Dzień Drzewa, Dzień Strażaka.  Zapraszaliśmy do współpracy różnych gości: p. żołnierzy, p. policjanta, p. stomatolog, p. pielęgniarkę, p. strażaka, p. wokalistkę jak również teatrzyki.  Bardzo chętnie w naszych przedsięwzięciach uczestniczyli najbliżsi- wspólnie wykonywaliśmy stroiki bożonarodzeniowe, bombki, palmy, ale także świętowaliśmy ważne chwile: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Bal karnawałowy, Jarmark Jesienny, Dzień Edukacji Narodowej. Dzięki pomocy rodziców, którzy wylicytowali skrzynię ozdobioną przez nasze dzieci wsparliśmy akcję WOŚP. Odwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca, podczas spacerów poznawaliśmy piękne zakątki naszego miasta tj. Klasztor, Wzgórze Zamkowe, Bazylikę Mniejszą, Sieradzki Rynek, Plac i pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, nawet wybraliśmy się z wizyta do Naszego Radia.