PROJEKT UNIJNY

 

Z przyjemnością informujemy iż rusza w Sieradzu projekt AMISIOWA KRAINA DZIECKA

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

AMISIOWA KRAINA DZIECKA to projekt polegający na utworzenie żłobka zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lata w Sieradzu, w celu umożliwienia opiekunom powrotu na rynek pracy. Żłobek AMIsiowa Kraina dziecka będzie miejscem w którym rozwój poznawczy ruchowy i intelektualny maluszka będzie dla nas priorytetem.

Projekt skierowany jest do 18 osób , które niezależnie od wieku, wykształcenia i stanu zdrowia opiekują się dziećmi w wieku do lat 3, umożliwiając tym samym powrót na rynek pracy osobom zamieszkującym na terenie gminy Sieradz, w tym: 12 osobom pracującym przebywającym na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, 6 osób nieaktywnych zawodowo. Cel projektu – powrót lub wejście na rynek pracy 18 (18K) osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie gminy Sieradz poprzez zapewnienie opieki nad ich dziećmi w wieku 1-3r w żłobku.

 

Rekrutacja do żłobka w ramach projektu na wrzesień 2019 odbędzie się w czerwcu 2019 roku.