ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ADAPTACJA LOKALU SIERADZ

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI jako realizator projektu „AMISIOWA KRAINA DZIECKA”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację prac adaptacyjno – remontowych wraz z dostarczeniem wyposażenia na adaptację pomieszczeń żłobka w celu realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 realizowanej w formie żłobka na terenie miasta Sieradz.

 

Oferty należy składać do dnia 10.08.2018 r.  na adres:

Biuro Projektu AMISIOWA KRAINA DZIECKA

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI

ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 Zduńska Wola

lub e-mail:  fundacja.ami@wp.pl

 

Załączniki do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe
  • Opis szczegółowy