ZAPISY I OPŁATY

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024:

ŻŁOBEK Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu

Karta zgłoszeniowa -żłobek 2023/2024

W ramach czesnego żłobek umożliwia dziecku uczestnictwo w siedmiu formach zajęć dodatkowych z następujących zajęć:

 • Gimnastyka korekcyjna
 • Dance Kids
 • Rytmika
 • Dogoterapia
 • Zajęcia Metodą Montessori
 • Kuchcikowo
 • Sensoplastyka
 • Zabawy z język angielskim
 • Zajęcia na Sali Doświadczania Świata

Żłobek zapewnia wyżywienie dziennie:

 1. śniadanie,
 2. obiad: I i II danie
 3. podwieczorek

Opłaty:

 • wpisowe: 550 zł – jednorazowa, bezzwrotna opłata przeznaczona na materiały do różnorodnych zajęć
 • opłata za opiekę: 1300 zł
 • opłata za wyżywienie: 18 zł/ dzień

 

Niepubliczne Przedszkole Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu

Karta zgłoszeniowa -przedszkole 2023/2024

Opłaty za rok 2023/2024 – Przedszkole

 • wpisowe: 550 zł – jednorazowa, bezzwrotna opłata
 • pobyt dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest bezpłatny
 • czesne 600 zł/mc – opłacane z góry, przelewem do piętnastego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.
 • opłata za wyżywienie: 18 zł/ dzień

W ramach czesnego przedszkole umożliwia dziecku uczestnictwo w siedmiu formach zajęć dodatkowych z następujących zajęć:

 • Język angielski
 • Literkowo
 • Matematyka dla Smyka
 • Kodowanie
 • Terapia Snoezelen
 • Dogoterapia
 • Zajęcia teatralne
 • Sensoplastyka
 • Kuchcikowo
 • Rytmika

Przedszkole zapewnia wyżywienie dziennie:

 1. śniadanie,
 2. obiad: I i II danie
 3. podwieczorek

Zapisy do żłobka odbywają się w trakcie corocznej rekrutacji, w przypadku zwolnienia się miejsca możliwe jest dołączenie do grupy podczas trwającego już roku szkolnego.

W przypadku braku miejsc istnieje możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową. Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową zamieszczoną poniżej. 

Żłobek Sieradz: Karta zgłoszeniowa- rok szkolny 2022/2023 

Przedszkole Sieradz: Karta zgłoszeniowa do przedszkola