O NAS- ŻŁOBEK W ZDUŃSKIEJ WOLI

Żłobek AMIsiowa Kraina Dziecka w Zduńskiej Woli to miejsce przyjazne rodzinom, w którym realizujemy wizję nowoczesnego Żłobka stymulującego wszechstronny rozwój najmłodszych dzieci, w którym wspiera nas Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI.

Wiemy, że spokój o bezpieczeństwo i zdrowie Dzieci to warunki niezbędne do harmonijnego rozwoju, dlatego dajemy Waszym Dzieciom i Rodzicom różne możliwości.

Posiadamy nowy nowocześnie wyposażony lokal w dwie przestronne sale, salę integracji sensorycznej, gabinet do pracy indywidualnej. Nasze sale są AMisiowa Krainą wszędzie czekają na Nas kolorowe przyjazne Misie.

Poza budynkiem posiadamy duży obszar zielonego terenu, na którym aktywnie spędzamy czas.

W ramach pobytu Dziecka w Żłobku realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe:

 

                                                                                      Sensoplastyka®

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

                                                                                                 Rytmika

RYTMIKA czyli umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci

Wychowanie muzyczne, które prowadzone jest w Naszym Żłobku, poprzez wspólny śpiew, taniec i grę na instrumentach pozytywnie przyczynia się do rozwoju Dzieci.
Muzyka pomaga w kształtowaniu dziecięcej wyobraźni. Jest też źródłem radości, odprężenie i ukojenie. Należy pamiętać, że muzyka zawsze i w każdym ćwiczeniu oddziałując całościowo na wszystkie sfery życia naszych Maluchów.

 

                                                                                                      Dogoterapia

Dogoterapia  jest to metoda, która doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony. Dogoterapia  wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje. Zajęcia pozwalają przełamać lęk przed czworonogiem i pogłębiać kontakt poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie się. Pomaga też kształtować orientację w schemacie własnego ciała i poznawać budowę zwierzęcia. Takie działania stymulują kilka zmysłów jednocześnie: słuchu, wzroku i dotyku. Dzieci mają szansę udoskonalenia umiejętności motorycznych, poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie ich, np. chodzenie, siadanie, leżenie. Jest to także znakomita okazja do tego, by ćwiczyć koncentrację uwagi i wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa.

 

 

                                                                                         Zajęcia Integracji Sensorycznej

Metoda integracji zakłada kluczowe znaczenie trzech zmysłów: dotykowego, proprioceptywnego i przedsionkowego w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Właściwa integracja bodźców odbieranych przez te trzy bazowe systemy, wpływa i reguluje kształtowanie się pozostałych układów zmysłów. Wszystkie zmysły współdziałają ze sobą podczas wykonywania różnych zadań przez co rozwija się proces ich integracji. Im bardziej złożona czynność, tym wyższy poziom współpracy między zmysłowej jest wymagany. Zajęcia realizowane są w grupach. Głównym celem jest nakierowanie zabawy tak, aby zapewnić dzieciom korzystne warunki do osiągnięcia samorealizacji I umiejętności radzenia sobie z odbiorem i przetwarzaniem poszczególnych rodzajów bodźców sensorycznych.  Podopieczni podczas zajęć doświadczają otaczającego świata i uczą się do niego dostosowywać. Terapeuta dostosowuje aktywność do wieku dziecka i jego umiejętności.

                                                                     

                                                                                          Zajęcia z logopedą (logorytmika)

jest metoda stosowana w logopedii, polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka.Ćwiczenia logorytmiczne realizowane są w kilkuosobowych grupach, podzielonych dla grupy wiekowe dzieci.  Obejmują one dzieci z takim samym rodzajem i podobnym stopniem zaburzeń mowy lub zaburzeń ruchowych czy słuchu. Czas trwania zajęć bywa różny dla poszczególnych grup wiekowych i waha się od 15 do 30 min. Celem ćwiczeń logorytmicznych jest zwrócenie uwagi dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy (wypowiedzi), a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, melodię, głośność i barwę dźwięku, akcent, frazowanie oraz artykulację.

                                                                                                        Bajkoterapia     

Poprzez czytanie prostych książeczek specjalnie dobranych do wieku dzieci BAJKOTERAPIA wpływa na dziecko odprężająco i relaksacyjnie ma właściwości psychoedukacyjne oraz psychoterapeutyczne. Zapoznaje z otaczającym światem wzbogaca słownictwo, uczy prawidłowych zachowań i postaw w konkretnych sytuacjach, uwrażliwia, rozwija percepcję słuchową, uczy cierpliwości i koncentracji oraz zachęca do najmłodszych do oglądania i słuchania książeczek.

                                                                           Zabawy z językiem angielskim 

Zabawy z językiem angielskim to zajęcia językowe podczas, których Wasze dzieci twórczo wykorzystują czas, a zarazem osłuchują się i zaprzyjaźniają z językiem obcym. Połączenie zabawy, śpiewu, tańca i nauki daje wiele radości, a równocześnie dużo korzyści, ponieważ w trakcie zabaw wplatamy elementy języka angielskiego. Ze względu na ograniczoną koncentrację oraz duża potrzebę ruchu dzieci w wieku od 1 do 3 uczą się inaczej niż starsze dzieci. Dlatego głównym celem zajęć jest opanowanie słuchania, rozumienie i reagowanie na proste polecenia oraz nauka prostych zwrotów i słów poprzez zabawy muzyczno – ruchowe.

                                                                                       Zabawy metodą Montessori

Zajęcia metodą Montessori maja na celu przede wszystkim rozwijać niezależność i samodzielność dziecka. Główne motto pedagogiki Marii Montessori brzmi „pomóż mi zrobić to samemu”. Na zajęciach tych dzieci wykonują zadania rozwijające ich motorykę małą, koordynacje ruchową i wzrokowo-przestrzenną oraz ćwiczenia usprawniające ich umiejętności samoobsługowe. Na zajęciach uczymy się przez działanie, umożliwia to dzieciom samodzielne wykonanie każdego zadania, poznając przy tym otaczający świat.

                                                                                                        Literkowo
Podczas tych zajęć dzieci poprzez zabawę i różnorodność metod poznają świat liter. Zajęcia te uczą dzieci wyglądu
oraz kształtu litery, ćwicząc przy tym motorykę małą. Rozwijają również swój aparat mowy poprzez powtarzanie i głośne wypowiadanie liter oraz słów.  Dzieci podczas tych zajęć zdobywają umiejętność rozpoznawania liter drukowanych i pisanych, czytanie wyrazów globalnych, gotowość do podjęcia nauki czytania w przyszłości.

    

 

Dbamy aby każde dziecko czuło się z Nami dobrze i rodzinnie. Razem świętujemy ważne daty jak urodzinki.

Codziennie jak tylko pogoda pozwala spacerujemy po okolicy lub bawimy się na naszym kolorowym placu zabaw

Codziennie Nasze Kochane Ciocie edukują nas…..

 

Ale mamy też czas na swobodną zabawę w gronie rówieśników w bogato wyposażonych salach, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.